Waarom zelfreflectie en het vieren van je successen je helpt te leren

Op sleutelmomenten – zoals aan het einde van een jaar of wanneer je een project