PDF-bestanden importeren

Soorten pdf’s Helaas zijn niet alle PDF-documenten gelijk geboren. Hoewel ze allemaal “.PDF” aan het

Je script opmaken

Formatteer uw script Gebruik de opmaakwerkbalk om mooie kleuren, lettertypen en opmaak aan het script

Back to Top