Opnemen in landschap

You are here:
< All Topics

This support article is for the following applications:

Teleprompter for Video App Icon

Teleprompter for Video
iOS | Android

Scripted Video for Business App Icon

Scripted Videos for Business
iOS

Opnemen in landschap

De app wisselt automatisch tussen staande en liggende modus wanneer u het apparaat draait.

Er is echter een instelling op uw apparaat die dit verhindert. Als je deze set hebt, roteert deze niet.

Ga naar het controlecentrum om dit te controleren. Veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm (of omlaag vanaf de rechterbovenhoek van het scherm op nieuwere apparaten) om hier naartoe te gaan.

U ziet een aantal pictogrammen, waaronder de hieronder weergegeven.

Orientation lock in control centre of ios

Dit is de oriëntatieknop van het slot. Zorg ervoor dat dit NIET is ingeschakeld.

Zodra je het hebt uitgeschakeld, roteert de app tussen portret- en landschapsmodus.


Need more help?

✉️ Get in contact →

Previous Geluid en microfoons
Next Problemen met inloggen
Table of Contents
Back to Top